สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 5 ก.พ.63 ถึงวันที่ 5 ก.พ.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : นิสิตคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬาศึกษาเครื่องมือของศูนย์เครื่องมือกลาง
 
     

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 น้องๆ นิสิตชั้นปีที่ 3 (กลุ่มที่ 2) รายวิชา 0502305 การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย จำนวน 25 คน เข้าศึกษาเครื่องมือ Gas Chromatography Mass Spectrometry (GCMS) และเครื่องมือ High Performance Liquid Chromatograph ณ ศูนย์เครื่องมือกลาง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.จารุรัตน์ ปัญโญ ผู้เชี่ยวชาญประจำห้องปฏิบัติการ Chromatography (อาจารย์ประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ) วิทยากรบรรยายและให้ความรู้แก่น้องนิสิตเป็นวันที่ 2

   


http://www.zv1.org escort bayan https://www.finansfikir.com

http://www.escortbayanlariz.net http://www.zv1.org antalya escort bayan https://www.newsofcd.com/ 1xbet зеркало 1xbet https://www.patisahiplen.com/ad_category/pomeranian-boo/ https://www.patisahiplen.com/ad_category/pomeranian-boo/ beylikdüzü escort promosyon beylikdüzü escort http://www.6mv.org izmir escort denizli escort istanbul escort bayan