สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวทุนวิจัย
เริ่มแสดง :: 14 เม.ย.63 ถึงวันที่ 14 เม.ย.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศรับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมฯ ประจำปีงบประมาณ 2563
 
     

          ตามที่เครือข่ายการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง ประชุมคณะทำงานโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก เพื่อประกาศทุนอุดหนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ 2563 นั้น

          สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ 2563 มายังนักวิจัยเพื่อดำเนินการ
ขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยดังกล่าว โดยผู้สนใจสามารถจัดส่งไฟล์ข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ที่มีลายเซ็นต์สแกนครบถ้วน
(Full Proposal) ในรูปแบบ word (.doc) และ PDF (.pdf) มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ทางเมล์
research.tsu@tsu.ac.th โดยตั้งชื่อหัวเรื่องดังนี้ข้อเสนอโครงการวิจัยขอรับทุนเครือข่ายฯ ปี 63_ชาญณรงค์ คงทน)
ภายในวันที่  22 เมษายน 2563 


รายละเอียด !!กดคลิก!! หรือ สแกน QR Code เพื่อโหลดเอกสาร
สแกน QR Code เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร


 

   


http://www.zv1.org escort bayan https://www.finansfikir.com

http://www.escortbayanlariz.net http://www.zv1.org antalya escort bayan https://www.newsofcd.com/ 1xbet зеркало 1xbet https://www.patisahiplen.com/ad_category/pomeranian-boo/ https://www.patisahiplen.com/ad_category/pomeranian-boo/ beylikdüzü escort promosyon beylikdüzü escort http://www.6mv.org izmir escort denizli escort istanbul escort bayan