สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวทุนวิจัย
เริ่มแสดง :: 8 พ.ค.63 ถึงวันที่ 8 พ.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศรับทุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
 
     

                                                         !!!ด่วนที่สุด!!!

    ด้วยเครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคใต้ ประสัมพันธ์การรับข้อเสนอโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ ตามประกาศสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
เรื่อง การจัดสรรทุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2563 มายังนักวิจัยในเครือข่ายการวิจัยภูมิภาค : ภาคใต้ เพื่อขอรับการพิจารณาสนับสนุนทุนกิจกรรมส่งเสริมฯ นั้น

    สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงประชาสัมพันธ์ทุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมฯ มายังผู้สนใจเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนดังกล่าว โดยผู้สนใจสามารถจัดส่งข้อเสนอโครงการต้นฉบับที่มีการลงนามฉบับจริง พร้อมสำเนาจำนวน 10 ชุด และแผ่นบันทึกข้อมูล (CD) จำนวน 1 แผ่น (ไฟล์ .doc และ .pdf ที่มีลายเซ็นต์สแกนครบถ้วน) มายังกล่องรับเอกสารของสถาบันวิจัยและพัฒนา บริเวณจุดคัดกรองโรคฯ อาคารบริหารและสำนักงานกลาง (ตึกโดม) ม.ทักษิณ วข.พัทลุง ภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 16.00 น. ทั้งนี้คณะกรรมการจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอโครงการที่ไม่ผ่านการกลั่นกรองจากมหาวิทยาลัย

!!!!รายละเอียดคลิก!!!

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคลิก

   


http://www.zv1.org escort bayan https://www.finansfikir.com

http://www.escortbayanlariz.net http://www.zv1.org antalya escort bayan https://www.newsofcd.com/ 1xbet зеркало 1xbet https://www.patisahiplen.com/ad_category/pomeranian-boo/ https://www.patisahiplen.com/ad_category/pomeranian-boo/ beylikdüzü escort promosyon beylikdüzü escort http://www.6mv.org izmir escort denizli escort istanbul escort bayan