สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
     
 
เอกสารดาวน์โหลดเกี่ยวกับทุนวิจัย
ปฏิทินการประกาศทุนต่างๆ
ผลการพิจารณาจัดสรรทุน
ทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้
ทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินแผ่นดิน
ทุนวิจัยภายนอก
ทุนพื้นฐาน (Fundamental Fund)
 
เอกสารดาวน์โหลดเกี่ยวกับทุนวิจัย กลับหน้าหลัก
    ทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้  
ทุนสนับสนุนงานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2565
ทุนสนับสนุนงานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2564
ทุนสนับสนุนงานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2563
ทุนสนับสนุนงานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2562
ทุนสนับสนุนงานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2561
ทุนสนับสนุนงานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2560
ทุนสนับสนุนงานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2559
ทุนสนับสนุนงานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2558
ทุนสนับสนุนงานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2556
ทุนสนับสนุนงานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2555
ทุนสนับสนุนงานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2557
ทุนสนับสนุนงานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2554
-->  page 1