สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
เอกสารดาวน์โหลด/บริการข้อมูล
คู่มือ / ระเบียบ / แบบฟอร์ม
แนวปฏิบัติการรับทุนอุดหนุนการวิจัย
ข้อมูลด้านการวิจัยระดับมหาวิทยาลัย
รายงานประจำปี
รายงานการจัดการความรู้
เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ข้อมูลเชิดชูเกียรตินักวิจัย
การสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
รายงานการจัดการความรู้ กลับหน้าหลัก

                 รายงานการจัดการความรู้ สถาบันวิจัยและพัฒนา

1.Presentation: การจัดการความรู้
2.รายงานการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2552
3.รายงานการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2553
4.รายงานการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2554
5.รายงานการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2555
6.รายงานการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2556
7.รายงานการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2557
8 แนวปฏิบัติการพัฒนาหน่วยวิจัย ศูนย์วิจัยและศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง มหาวิทยาลัยทักษิณ (KM2557)
9.แนวทางการพัฒนาคุณภาพ วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณและวารสารปาริชาต (KM2557)
10.รายงานการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2558 

http://www.zv1.org escort bayan https://www.finansfikir.com

http://www.escortbayanlariz.net http://www.zv1.org antalya escort bayan https://www.newsofcd.com/ 1xbet зеркало 1xbet https://www.patisahiplen.com/ad_category/pomeranian-boo/ https://www.patisahiplen.com/ad_category/pomeranian-boo/ beylikdüzü escort promosyon beylikdüzü escort http://www.6mv.org izmir escort denizli escort istanbul escort bayan