สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
เอกสารดาวน์โหลดเผยแพร่ผลงานวิจัย
สนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
สนับสนุนค่าตอบแทนตีพิมพ์ผลงานในวารสารระดับนานาชาติ
ขั้นตอนการขอรับเงินสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ขั้นตอนการขอรับเงินสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
รายชื่อการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย
 
สนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ กลับหน้าหลัก

สนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ประกาศ
 ประกาศหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัย
ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (ล่าสุด ปีงบประมาณ 2556)
 รายชื่อผู้ขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย (oral) งบประมาณ 2554  
 รายชื่อผู้ขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย (oral) งบประมาณ 2555 ประกาศใหม่  
 รายชื่อผู้ขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย (oral) งบประมาณ 2555  
แบบฟอร์ม
 แบบฟอร์ม TSU-RDI Present 1
 แบบฟอร์ม TSU-RDI Present 2
 แบบฟอร์ม TSU-RDI Present 3
 แบบรายงานเดินทางไปราชการ
 ประกาศคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน เรื่องกำหนดอัตราค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2554


 

http://www.zv1.org escort bayan https://www.finansfikir.com

http://www.escortbayanlariz.net http://www.zv1.org antalya escort bayan https://www.newsofcd.com/ 1xbet зеркало 1xbet https://www.patisahiplen.com/ad_category/pomeranian-boo/ https://www.patisahiplen.com/ad_category/pomeranian-boo/ beylikdüzü escort promosyon beylikdüzü escort http://www.6mv.org izmir escort denizli escort istanbul escort bayan