สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
เอกสารดาวน์โหลดเผยแพร่ผลงานวิจัย
สนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
สนับสนุนค่าตอบแทนตีพิมพ์ผลงานในวารสารระดับนานาชาติ
ขั้นตอนการขอรับเงินสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ขั้นตอนการขอรับเงินสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
รายชื่อการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย
 
สนับสนุนค่าตอบแทนตีพิมพ์ผลงานในวารสารระดับนานาชาติ กลับหน้าหลัก

สนับสนุนค่าตอบแทนตีพิมพ์ผลงานในวารสารระดับนานาชาติ
ประกาศ
 ประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (ล่าสุด ปีงบประมาณ 2556)
 รายชื่อผู้ขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย (ตีพิมพ์) งบประมาณ 2554
 รายชื่อผู้ขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย (ตีพิมพ์) งบประมาณ 2555 ประกาศใหม่
 รายชื่อผู้ขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย (ตีพิมพ์) งบประมาณ 2555
แบบฟอร์ม
 แบบฟอร์ม TSU-RDI Journal
 หนังสือยินยอม
 SCImago Journal Rank
 ฐานข้อมูลสากล ISI
 บัญชีรายชื่อวารสารวิชาการ List of Approved National International Journals
 ฐานข้อมูลและวารสารวิชาการกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ สกว. ยอมรับ
 ฐานข้อมูลและวารสารวิชาการกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ที่ สกว. ยอมรับ

 

http://www.zv1.org escort bayan https://www.finansfikir.com

http://www.escortbayanlariz.net http://www.zv1.org antalya escort bayan https://www.newsofcd.com/ 1xbet зеркало 1xbet https://www.patisahiplen.com/ad_category/pomeranian-boo/ https://www.patisahiplen.com/ad_category/pomeranian-boo/ beylikdüzü escort promosyon beylikdüzü escort http://www.6mv.org izmir escort denizli escort istanbul escort bayan