สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
เอกสารดาวน์โหลดเผยแพร่ผลงานวิจัย
สนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
สนับสนุนค่าตอบแทนตีพิมพ์ผลงานในวารสารระดับนานาชาติ
ขั้นตอนการขอรับเงินสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ขั้นตอนการขอรับเงินสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
รายชื่อการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย
 
รายชื่อการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย กลับหน้าหลัก

รายชื่อการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยประจำปี 2553
  รายชือผู้เสนอขอรับการสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ 2553  
  รายชือผู้เสนอขอรับการสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ 2553  
รายชื่อการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยประจำปี 2554
  รายชือผู้เสนอขอรับการสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ 2554  
  รายชือผู้เสนอขอรับการสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ 2554  
 
 
เกณฑ์การสนับสนุนเดิม
(สำหรับการเบิกจ่ายงบประมาณผู้ที่ได้รับการสนับสนุนตามประกาศเก่าเท่านั้น)
 

http://www.zv1.org escort bayan https://www.finansfikir.com

http://www.escortbayanlariz.net http://www.zv1.org antalya escort bayan https://www.newsofcd.com/ 1xbet зеркало 1xbet https://www.patisahiplen.com/ad_category/pomeranian-boo/ https://www.patisahiplen.com/ad_category/pomeranian-boo/ beylikdüzü escort promosyon beylikdüzü escort http://www.6mv.org izmir escort denizli escort istanbul escort bayan